Statistieken gemeente Alkmaar

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 19% naar 110.783 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Alkmaar. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Alkmaar is met 17.731 personen gestegen van 93.052 in 1996 tot 110.783 in 2022 (dat is 19%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Alkmaar heeft afgerond een totale oppervlakte van 11.735 hectare, waarvan 11.031 land en 703 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.314 adressen per km2. Er wonen 53.187 huishoudens in de gemeente Alkmaar en de gemeente telt 17 woonplaatsen, 11 wijken en 66 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2015 van de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer aan de gemeente Alkmaar.

De naam Alkmaar wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Alkmaar. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Alkmaar (gemeentecode GM0361) is bij een gemeentelijke herindeling in 2015 groter geworden vanuit de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Alkmaar overgegaan.

Vlag van de gemeente Alkmaar

Vlag van de gemeente Alkmaar

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Alkmaar
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Alkmaar met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Daalmeer/Koedijk, 2: De Mare, 3: Vroonermeer, 4: Huiswaard, 5: West ...Toon meer... Kaart van de gemeente Alkmaar met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Daalmeer/Koedijk, 2: De Mare, 3: Vroonermeer, 4: Huiswaard, 5: West, 6: Oudorp, 7: Centrum, 8: Zuid, 9: Overdie, 10: Schermer, 11: Graft-De Rijp ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 52.941 woningen in de gemeente Alkmaar.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alkmaar in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 61% naar €287.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Alkmaar. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Alkmaar, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Alkmaar is met €109.000 gestegen van €178.000 in 2005 tot €287.000 in 2022 (dat is 61%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Alkmaar.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 64.357 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Alkmaar telt in totaal 64.357 adressen, met 64.208 verblijfsobjecten, 46 standplaatsen en 103 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Alkmaar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Alkmaar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - gemeente Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alkmaar bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Alkmaar
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Alkmaar: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 52.455 personen uit de gemeente Alkmaar positief op Corona getest en er zijn 951 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 17 maart 2023, week 11 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Alkmaar
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Alkmaar.

Gemiddeld overleden 19,37 personen per week uit de gemeente Alkmaar (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 09 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Alkmaar.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Alkmaar genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Alkmaar.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100) gemeente Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Alkmaar.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Driehuizen heeft met €42.170 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Alkmaar. En buurt Overdie-Oost heeft met €17.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Alkmaar.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Alkmaar is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.200. Gemeente Alkmaar telt 89.600 inkomensontvangers op 110.783 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,3% procent van de huishoudens in gemeente Alkmaar heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Alkmaar is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Alkmaar is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Alkmaar
Er waren 878 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Alkmaar. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Alkmaar vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Alkmaar op 3 januari 2023 zijn C (18.878 adressen) en A (11.247 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Alkmaar. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Alkmaar: 18.878 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alkmaar bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Alkmaar.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Alkmaar voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Alkmaar ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Alkmaar. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Alkmaar, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Alkmaar is met 9.379 personen toegenomen van 75.488 in 1996 tot 84.867 in 2022 (dat is 12%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond gemeente Alkmaar
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Alkmaar in 2022 zijn Westers (10.843 inwoners) en Overig (7.548 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Alkmaar: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Alkmaar
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Alkmaar.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Alkmaar:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
D665.27211%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Onafhankelijke Partij Alkmaar5.14111%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks5.09811%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
B.A.S.5.00211%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.4889,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA3.9178,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.4537,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar Alkmaar3.0286,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD2.7666%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen2.6405,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.7213,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.5403,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.2302,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Progressief Alkmaar4480,97%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hart voor Vrijheid3910,85%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD14.20721%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6612.29018%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV6.1008,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks4.6716,8%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.6306,8%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP4.5066,6%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.4136,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3.9795,8%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD3.9665,8%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.7052,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.6692,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.2201,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.0191,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS8041,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB7011,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ14270,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje3550,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter3080,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2330,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten2330,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst1690,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1640,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1620,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG1050,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter840,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP600,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP590,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol570,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft300,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht290,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu130,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland100,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA8.34323%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks5.10014%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD5.06314%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.02811%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.9098%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662.5917,1%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2.0575,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.7474,78%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.3373,66%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.1323,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt8982,46%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP7231,98%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK3691,01%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio1040,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen700,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft420,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks7.48416%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD7.21515%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD6.23113%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA5.25811%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663.9948,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.3837,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3.1446,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2.8416%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2.7355,7%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.2702,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen1.2312,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland1.1152,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje8371,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK6491,36%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA1850,39%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land13.32829%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA7.74417%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk5.36312%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD4.89911%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3.9628,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.7338,2%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP3.4047,5%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW1.7883,92%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1.3963,06%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor . Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Alkmaar: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Alkmaar.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Alkmaar het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alkmaar van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (13.815 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Alkmaar zijn in totaal 13.815 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 13.815 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 13.820 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Alkmaar.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Alkmaar. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 5.914 misdrijven in de gemeente Alkmaar geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Alkmaar, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de gemeente Alkmaar zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 72.297 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 72.297 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 70.780 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Alkmaar 5.914 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Alkmaar in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (792 delicten) en Horizontale fraude (627 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Alkmaar.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 491 misdrijven in de gemeente Alkmaar geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Alkmaar met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Alkmaar over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alkmaar.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,63 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Alkmaar.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Alkmaar. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Top 5 gemeente Alkmaar: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Alkmaar voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal13.815Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij215Aantal2021
B-F Nijverheid en energie1.985Aantal2021
G+I Handel en horeca2.460Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie980Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.030Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening3.005Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.450Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.695Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners110.783Aantal2022
Mannen54.842Aantal2022
Vrouwen55.941Aantal2022
0 tot 15 jaar16.771Aantal2022
15 tot 25 jaar12.020Aantal2022
25 tot 45 jaar28.685Aantal2022
45 tot 65 jaar30.617Aantal2022
65 jaar of ouder22.690Aantal2022
Ongehuwd55.721Aantal2022
Gehuwd39.187Aantal2022
Gescheiden10.716Aantal2022
Verweduwd5.159Aantal2022
Westers totaal10.843Aantal2022
Geboorte totaal1.183Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal1.026Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.004,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag22.230Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar35.710Aantal2020
Opleidingsniveau hoog26.140Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura2.835Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten7.370Aantal2021
WMO cliënten relatief67Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.960Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.940Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.190Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.640Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.150Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning960Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2021
Energielabels Definitief35.463Aantal2023
Energielabels Voorlopig20.954Aantal2023
Energielabels Onbepaald7.180Aantal2023
Energielabels A+++++4Aantal2023
Energielabels A++++48Aantal2023
Energielabels A+++267Aantal2023
Energielabels A++517Aantal2023
Energielabels A+483Aantal2023
Energielabels A11.247Aantal2023
Energielabels B7.263Aantal2023
Energielabels C18.878Aantal2023
Energielabels D5.165Aantal2023
Energielabels E4.112Aantal2023
Energielabels F4.011Aantal2023
Energielabels G4.422Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal53.187Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens21.990Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen14.496Aantal2022
Huishoudens met kinderen16.701Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers89.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,4%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,3%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€90x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand2.440Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO6.180Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.010Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW20.710Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon84.867Aantal2022
Niet-westers totaal15.073Aantal2022
Marokko2.154Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.252Aantal2022
Suriname1.528Aantal2022
Turkije2.591Aantal2022
Overig niet-westers7.548Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.507Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven572Aantal2022
Milieu overtredingen7Aantal2022
Oplichting788Aantal2022
Verkeersovertredingen1.036Aantal2022
Vernieling645Aantal2022
Overige misdrijven204Aantal2022
Totaal misdrijven5.914Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km53Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km90Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km44Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km70Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km68Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km102Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km8,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km65Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km41Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0361Code2022
RegionaamAlkmaarNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode03610000Code2022
Oppervlakte totaal11.735Aantal hectaren2022
Oppervlakte land11.031Aantal hectaren2022
Oppervlakte water703Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.314Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal64.357Aantal2023
Adressen met postcode63.597Aantal2023
Adressen met woonfunctie55.585Aantal2023
Panden40.553Aantal2023
Percelen36.274Aantal2023
Panden voor 1700225Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.456Aantal2023
Panden 1900 tot 19255.763Aantal2023
Panden 1925 tot 19504.378Aantal2023
Panden 1950 tot 197011.212Aantal2023
Panden 1970 tot 198010.452Aantal2023
Panden 1980 tot 199012.979Aantal2023
Panden 1990 tot 20005.281Aantal2023
Panden 2000 tot 20105.089Aantal2023
Panden 2010 tot 20203.941Aantal2023
Panden 2020 en later2.269Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade124Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade753Aantal2021
Verkeersongevallen totaal878Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal58.340Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine46.485Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof11.855Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte529Aantal2022
Motorfietsen4.500Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad52.941Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€287.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning63%Percentage2022
Percentage meergezinswoning37%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen58%Percentage2022
Huurwoningen totaal42%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders13%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200086%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Alkmaar. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Download alle informatie over de gemeente Alkmaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alkmaar. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 95 wijken en buurten in gemeente Alkmaar. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Alkmaar als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Alkmaar als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!